Spôsob dopravy


Vzhľadom na charakter tovaru a jeho fyzikálne vlastnosti, ako: váha, dĺžka a priestorová náročnosť na skladovanie, bude doprava (druh, spôsob, cena a čas) spresnená bezodkladne po prijatí objednávky predávajúcim na konkrétny tovar.

Možné spôsoby dopravy:

  • Osobný dober v sídle firmy
  • Vlastná doprava predávajúceho (zabezpečíme aj dopravu tovaru so 6 m dĺžkou)
  • Kuriérska služba

Po vytvorení objednávky Vás bude do 24hodín v pracovné dni kontaktovať pracovník logistiky s možnými návrhmi na spôsob dopravy a presnou cenou dopravy.
Až po spresnení dopravy bude kupujúcemu vystavená riadna objednávka a predfaktúra, v ktorej bude už vyššie spomínaný spôsob dopravy zadefinovaný a vyčíslený.